Vrbové

Památky a zajímavosti  » Zámek Vizovice

Zámek Vizovice (vlastník - Česká republika) 


Monumentální architektura slohu Ludvíka XVI., s bohatým vnitřním vybavením, s francouzským a anglickým parkem je národní kulturní památkou. Zámek ve Vizovicích nechal vystavět v polovině 18. století Heřman Hanibal z Blümegen architektem F. A. Grimmem, který jej pojal v tehdy moderním francouzském stylu. Bohaté zámecké interiéry jsou zařízeny původním nábytkem ve stylu baroka, rokoka, empíru i biedermeieru, s množstvím porcelánu různé provenience a řadou jiných hodnotných předmětů. Nejcennějším souborem je však obrazová sbírka se vzácnou kolekcí děl nizozemského malířství.

 

Zámecká kaple Panny Marie Matky Dobré Rady


Kaple byla dokončena v roce 1776. Ve svém vnitřním rozvrhu je neobyčejně rafinovanou prostorovou kompozicí období pozdního baroka V kapli jsou čtyři oltáře, kazatelna s reliéfem Klanění Ježíškovi, kvalitní kolekce obrazů, vzácná mešní roucha a  množství relikviářů. Celek umocňuje působivá sochařská a štuková výzdoba. Interiér zámecké kaple je dílem mistra moravského sochařství Ondřeje Schweigla, jehož sochy gladiátorů zdobí i celoročně přístupný zámecký park.

 

Předzámčí

 

Volně stojící budova obdélného půdorysu pochází z r. 1781. Uprostřed vstupního portálu jsou dva plastické erby pánů z Vizovic, završené korunou. Budova byla v průběhu staletí postupně rozšiřována o další přilehlé budovy. Po poslední rekonstrukci, která byla dokončená v roce 2000, slouží zejména kulturním a společenským účelům.

 

Park u zámku

 

Park byl založen v polovině 18. století. Skládá se ze dvou částí - anglické a francouzské. Na rovinatém terénu západně od zámku je pravidelná zahrada charakterizovaná mohutným stříhaným živým plotem na osu zámku. Tato osa končí u vyhlídkového bodu, kde se terén prudce zvažuje. Na tomto členitém terénu byl založen přírodně krajinářský park v anglickém stylu, v jehož spodní částí byl v první polovině 19. století vybudován rybník.

 

 

© Město Vizovice

Autorizovaná oblast