Vrbové

Památky a zajímavosti

Historicky atraktivním městem dělá z Vizovic především architektonická a urbanistická struktura města, hlavně historické jádro města, dokládající hmotné svědectví dějin, vycházející z rozmanitosti etnografických základů a specifických kulturních impulsů. Kromě nejvýznamnějších historických objektů je zajímavý také jednotný architektonický výraz domů na Říčanské a Pardubské ulici, které v dřívějších dobách obývali místní řemeslníci.

 

V historickém jádru města Vizovice, které bylo v roce 1995 prohlášeno Městskou památkovou zónou, se nachází 10 památkově chráněných objektů zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.  Patří mezi ně zámek Vizovice, sloup se sochou Bolestné Panny Marie, secesní vila Café York, měšťanský dům Frigo, farní kostel sv. Vavřince, budova fary, náhrobky Petra z Blümegen a Františky z Blümegen spolu s hlavním křížem na hřbitově, kaplička Panny Marie Růžencové na Karažijce, konvent Milosrdných bratří a budova Sokolovny.

 

 

© Město Vizovice

Autorizovaná oblast