Vrbové

Tradice a zvyklosti

Tradice a zvyklosti

 

Vizovické figurální pečivo je nazvané tak podle místa původu, není určeno k jídlu. Těsto je z mouky a vody. Figurky miniaturních tvarů, především zvířátek, mají svou typickou techniku výroby, tradiční tvary a výraznou osobitost.

Podobné umění se v různých formách objevuje u mnoha národů, které pěstovaly obilí. S jistotou lze říci, že figurky z těsta se zde pečou již více než 140 let. Jedná se o křehký a pomíjivý materiál, jehož vzorky se nemohly trvale uchovat. Tušíme, že jde o prastarou tradici, jejíž kořeny lze hledat v době mysticizmu. Odjakživa byly určeny pro dobu svátků, obdarovávaly se jimi především děti. Měly však také obřadní význam, na který se již zapomnělo. Každé má svůj význam např. holubička je symbolem lásky a klidu v rodině, žába je ochránkyní čisté vody, ryba značí mlčenlivost, zajíc chlapeckou sílu, ještěrka bohatství a moc z rodičů dělat prarodiče, kohoutek je symbolem mužnosti,  kohoutek se slepičkou znamením plodnosti a ježek dokáže z domu vypíchat všechny nemoci. Vizovické pečivo chápeme jako projev úcty k lidským dlaním, těstu, obilí, půdě a rodnému kraji vůbec.

 

První historická zmínka o Vizovicích v souvislosti s pálením je datována rokem 1585. Nejprve se na pálení používal slad a zbytky piva, ale počátkem 18. století švestky. Díky vhodným klimatickým a půdním podmínkám bylo v okolí Vizovic přes 70 000 švestkových stromů. Vysoká produkce tohoto ovoce přiměla místní rolníky založit roku 1894 Rolnický akciový závod ovocnářství - RAZOV. Ten roku 1934 odkoupil Rudolf Jelínek, který dal firmě jméno používané dodnes. Dnes a.s. Rudolf Jelínek vyrábí celou škálu výrobků počínaje ovocnými destiláty (slivovice, hruškovice, meruňkovice, třešňovice a jablkovice) přes brandy až po likéry, atd.

 

Známé jsou také „Valašské kraslice". Tyto naše valašské kraslice mají jednoduché vzory, protože část Valašska, okolo Vizovic, patřila za Rakouska Uherska k nejchudším v této oblasti. Jejich symbolika  pochází z lidových tradic. Typickou jsou barvy bílá, žlutá, červená a černá. Je to valašská batika včelím voskem. Vajíčko je rozděleno kresbou na dvě půlky rámečkem, nebo veršíkem. Dochovaly se nám krásné veršíky z paměti stařenky Hnilicové z Lutoniny, které zapsal učitel a kronikář Gustav Imrýšek. Alespoň jeden na ukázku: „Slunečko vychodí, měsíček bledne, já na ťa vzpomínám, v noci aj ve dně."

 

Vzorky na kraslicích: Když se maluje pavouček, je to symbol štěstí, voda nebo vlnky jsou symbolem zdraví, kosočtverec vyjadřuje plodnost, srdíčko samozřejmě lásku, šipky jsou symbolem života.

 

Dále se kreslí květinové vzory a zemědělská nářadí, hrábě vidle. Vzory mají směřovat do kříže, což je náboženský symbol. A něco o technice: Na bílé vajíčko se nakreslí motiv včelím voskem, vajíčko se ponoří do žluté barvy, která je maličko vlažná. Co má být na vajíčku žluté, zakryje se voskem a vajíčko se namočí do barvy červené a proces se opakuje v jiných barvách. Po uschnutí se vajíčko nahřeje nad horkou plotýnkou, nebo v troubě a vosk se setře a vyleští. Tradice vizovských  vajíček jsou zachovávány výukou školních dětí. Jsou uloženy v cizích depozitářích a muzeích.

 

 

 

 

 

© Město Vizovice

Autorizovaná oblast